VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Aktualitātes
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


Sveicam Medicīnas darbinieku dienā! 13.06.2019

Nekad par daudz
nav labā pasacīts,
Nekas tā garu nepaceļ
kā vārds,
Ko mīlestībā varam
iedot līdz
Ikvienam, kas ir
izmisuma skarts. 
             /K. Apškrūma/

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas valde sirsnīgi sveic mūsu slimnīcas mediķus Medicīnas darbinieku dienā 2019.gada 16.jūnijā!

Lai pietiek spēka un zināšanu veselības veicināšanā, atjaunošanā un ciešanu atvieglošanā!


Arhīvs
2019 (3)   
2018 (1)   
2017 (10)   
2016 (6)   
2015 (8)