VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Aktualitātes
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS IZSOLI
27.11.2015


2015.gada 22.decembrī plkst.10:00 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli), kurā tiks pārdots slimnīcas īpašumā esošais smalcinātājs SM- 1100 (stacionārais šķeldotājs).

2015.gada 22.decembrī plkst.11:00 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli), kurā tiks pārdots slimnīcas īpašumā esošais šķeldotājs (uzkarināmais šķeldotājs).

2015.gada 22.decembrī plkst.12:00 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli), kurā tiks pārdots slimnīcas īpašumā esošais universālais iekrāvējs (kauss).

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar kustamā īpašuma izsoles noteikumiem mājas lapā www.aknistespns.lv sadaļā publiskie iepirkumi-izsoles skatīt šeit... vai VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, “Alejas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novadā administrācijas ēkā.
      Atpakaļ