VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Aktualitātes
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS TRAKTORA T-74 IZSOLI
28.08.2017


Traktora T-74 pārdošana notiek par brīvu cenu, nosakot, ka pieteikums par traktora T-74 pirkšanu iesniedzams slimnīcas administrācijas ēkā piecu darba dienu laikā (līdz 04.09.2017.)  no sludinājuma publicēšanas mājas lapā.

Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, tiks rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli) 11.09.2017. plkst.10.00

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar kustamā īpašuma izsoles noteikumiem mājas lapā www.aknistespns.lv sadaļā publiskie iepirkumi-izsoles skatīt šeit... vai VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, “Alejas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novadā administrācijas ēkā.

 
      Atpakaļ