VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Aktualitātes
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


59870

Sveicam Medicīnas darbinieku dienā!
19.06.2015


            

            Cik daudz gaismas uz ceļa,

            Pa kuru mums jāiet...

            Iesim

            Saņemt un starot

            Un dot.

                                          /O.Vācietis/

     

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas administrācija sirsnīgi sveic mūsu slimnīcas darbiniekus Medicīnas darbinieku dienā 2015.gada 21.jūnijā. Mēs augsti vērtējam Jūsu veikumu un profesionalitāti pacientu aprūpē un ārstēšanā.

Lai Jums ir stipra veselība un neizsīkstoša enerģija sevis pilnveidošanā! Lai visiem ir prieks un gandarījums par savu izvēlēto profesiju un ieguldījumu savas darba vietas labās slavas kaldināšanā!
      Atpakaļ