VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS PUBLISKOŠANAS POLITIKU

(aktualizēts ‎08‎.‎09‎.‎2017‎.‎ ‎13‎:‎30‎:‎24 )

 Likumā noteiktā publiskojamā informācija

Publiskošanas

biežums 

 Informāciju saturošs dokuments

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi pastāvīgiVidējā termiņa attīstības stratēģija
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem pastāvīgiZiņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 1 x gadāKapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā  1 x gadā Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu 1 x gadāInformācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1 x gadāInformācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
Atalgojuma politikas principi 1 x gadā Atalgojuma politikas principi
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadāKapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Kapitālsabiedrības izstrādātie neauditētie pārskati

 1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Operatīvie finanšu pārskati, kas satur Operatīvo bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu, Naudas plūsmu.
Starpperiodu vadības ziņojumi1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Starpperiodu vadības ziņojumi
Paziņojums par vadības atbildību pastāvīgiPaziņojums par vadības atbildību
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1 x gadāZvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
Informācija par īpašuma struktūru pastāvīgiInformācija par īpašuma struktūru
Informācija par organizatorisko struktūru  pastāvīgiInformācija par organizatorisko struktūru
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem pastāvīgiInformācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem un izsolēm pastāvīgiIepirkumi un izsoles
Informācija par kapitālsabiedrības valdi pastāvīgi Par mums / valde
 

Par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona ir valdes locekle Ilga Ģile.