VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


INFORMĀCIJA PAR VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU

(aktualizēts ‎08‎.‎09‎.‎2017‎.‎ ‎13‎:‎27‎:‎25 )

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2016.gadā skatīt šeit...

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2015.gadā skatīt šeit...