VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VALDE

(aktualizēts ‎17‎.‎03‎.‎2020‎. )

 

Valdes priekšsēdētāja 

ILGA ĢILE  

Tālrunis: +371 65229448 

e-pasts: aknistespns@apollo.lv , ilga.gile@aknistespns.lv 

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Ilga Ģile, par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju iecelta ar 2020.gada 16.februāri, līdz Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanai. 

____________________________________________________________________________________________________________

Valdes locekle 

SARMĪTE ĶIKUSTE

Tālrunis: +371 65229448 

e-pasts: aknistespns@apollo.lv

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Sarmīte Ķikuste, par Sabiedrības valdes locekli iecelta ar 2020.gada 16.februāri.

______________________________________________________________________________________________

Valdes loceklis 

REINIS JOKSTS

Tālrunis: +371 65229448 

e-pasts: aknistespns@apollo.lv

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Reinis Joksts, par Sabiedrības valdes locekli iecelts ar 2020.gada 12.martu.

______________________________________________________________________________________________

 

VALDES REGLAMENTS (dokuments, kas regulē valdes darbību) skatīt šeit...