VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VALDE

(aktualizēts ‎08‎.‎09‎.‎2017‎.‎ ‎13‎:‎47‎:‎02 )

 

Valdes priekšsēdētāja 

NATA GAIBIŠELE

Tālrunis: +371 65229448 

Fakss: +371 65229484

e-pasts: aknistespns@apollo.lv 

 

Valdes locekle 

ILGA ĢILE

Tālrunis: +371 65229445 

Fakss: +371 65229484

e-pasts: ilga.gile@aknistespns.lv