VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv






 
 
                                 

SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tika dibināta 1954.gadā ilgstoši garīgi slimojošu pacientu ārstēšanai. Sākotnēji slimnīcā bija paredzēta viena nodaļa ar 100 gultu vietām vīriešiem. Daudzu gadu gaitā, kopš slimnīca darbojas, tika uzbūvētas jaunas ēkas, atvērtas jaunas nodaļas gan  vīriešiem, gan sievietēm, kā arī palielinājies ārstēto pacientu skaits. 2014.gadā slimnīcā paredzētas 400 vietas mūsu sniegtā pakalpojuma lietotājiem. VSIA ,,Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” uz 2014.gada 1.janvāri tika nodarbināti 287 darbinieki, no kuriem 199 ir medicīnas personāla darbinieki, t.sk. 5 ārsti, 59 vidējā medicīniskā personāla darbinieki, 135 jaunākā medicīniskā personāla darbinieki, un 74 ir saimnieciskā personāla darbinieki. No slimnīcā strādājošajiem 89% darbinieku ir Aknīstes novada iedzīvotāji.    

Lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti, slimnīcā tiek celta personāla kvalifikācija, atbalstot kursu un konferenču apmeklēšanu, veicinot izglītības uzlabošanu. Pacientiem pēc nepieciešamības tiek organizētas konsultācijas pie citiem speciālistiem citās ārstniecības iestādēs Jēkabpilī, Ilūkstē, Daugavpilī un Rīgā. Tiek uzturēta pozitīva terapeitiskā vide, veikta ārstniecisko korpusu siltināšana un remonti,  ir uzcelta jauna ēka ar ārstniecisko nodaļu, jauna virtuves ēka un jauna katlu māja. Tiek pilnveidots pacientu psihosociālās rehabilitācijas darbs, kas tiek vērsts uz pacientu integrāciju sabiedrībā ar alternatīvās aprūpes elementu pielietošanu.

Mūsu slimnīcā ir trīs ārstnieciskie korpusi, kuros atrodas sešas nodaļas, no kurām divas nodaļas ir paredzētas sievietēm, bet četras nodaļas vīriešiem. Slimnīcai ir klīniskā laboratorija un rentgena kabinets.

Slimnīcā pacientu vajadzībām darbojas bibliotēka un ir pieejams internets. Ir izveidots Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centrs, kurā pacienti var  radoši pavadīt brīvo laiku sociālo darbinieku uzraudzībā. Pacientiem ir iespēja piedalīties kultūras un sporta pasākumos, tikties ar reliģisko konfesiju pārstāvjiem, tiek rīkotas ekskursijas uz Latvijas skaistākajām vietām, koncertu un teātra izrāžu apmeklējumi. Slimnīcas teritorijā darbojas viens veikals.

Slimnīcai ir palīgsaimniecība 5,7 ha platībā, kurā 2013. gadā tika izaudzēti augļi un dārzeņi 29 t, kas ļauj bagātināt pacientu ēdienkarti, dod iespēju ietaupīt līdzekļus un piedāvāt mūsu pacientiem darba terapijas iespējas lauksaimniecības palīgstrādnieku amatos.

Slimnīca atrodas skaistā lauku dabas ainavā. Ap ārstnieciskajiem korpusiem ir iekopts slimnīcas parks ar īpašo reljefu, daudzām puķēm, košuma krūmiem, lapenēm un strūklaku, kas dod pozitīvas emocijas mūsu sniegtā pakalpojuma lietotājiem.