VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
dpns@dpns.gov.lv


1. Saskaņā ar   2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 12 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"  reorganizāciju” ir veikta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" (turpmāk - APNS) un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (turpmāk - DPNS)  reorganizācija, veicot kapitālsabiedrību apvienošanu, nododot APNS (pievienojamā sabiedrība) mantu DPNS (iegūstošā sabiedrība).

2. Iegūstošā sabiedrība (DPNS) ir kļuvusi  par pievienojamās sabiedrības (APNS) visas mantas un visu tiesību un saistību pārņēmēja un APNS beidz pastāvēt kā atsevišķa juridiska persona bez likvidācijas procesa. APNS (pievienojamās sabiedrības) darījumi DPNS (iegūstošās sabiedrības) grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem ar 2021. gada 1. janvāri.

 

VĪZIJA

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas stratēģiskās attīstības mērķis ir kļūt par augsti kvalificētu un profesionālu līderi Latvijā ilgstoši garīgi slimojošu, terapeitiski rezistentu pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā. 

 

MISIJA

Slimnīca plāno sasniegt vīziju, uzņemot ārstēšanā ilgstoši garīgi slimojošus, terapeitiski rezistentus pacientus no citām Latvijas psihoneiroloģiskajām slimnīcām un sabiedrības, Nacionālā veselības dienesta piešķirtā finansējuma un pašu saimniecisko ieņēmumu ietvaros. 

 

(aktualizēts ‎19‎.‎01‎.‎2021‎.)