VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VĪZIJA

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas stratēģiskās attīstības mērķis ir kļūt par augsti kvalificētu un profesionālu līderi Latvijā ilgstoši garīgi slimojošu, terapeitiski rezistentu pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā. 

 

MISIJA

Slimnīca plāno sasniegt vīziju, uzņemot ārstēšanā ilgstoši garīgi slimojošus, terapeitiski rezistentus pacientus no citām Latvijas psihoneiroloģiskajām slimnīcām un sabiedrības, Nacionālā veselības dienesta piešķirtā finansējuma un pašu saimniecisko ieņēmumu ietvaros. 

 

STATŪTI skatīt šeit... 

(aktualizēts ‎17‎.‎03‎.‎2020‎.‎ ‎18‎:‎45‎:‎13)