VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Aktualitātes
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


Aicinām darbā Saimniecības daļas vadītāju
23.09.2020


VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (reģ.Nr.40003453643), izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - “Saimniecības daļas vadītājs”.

Ar Atklāta konkursa nolikumu var iepazīties šeit... , ar konkura nolikuma grozījumiem var iepazīties šeit...

Alga par 1,00 amata vienību 1382 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz 09.10.2020. plkst:12.00 

Amata pamatpienākumi:
Organizēt un vadīt slimnīcas saimniecības struktūrvienību darbu;
Pārzināt un kontrolēt inženiertehnisko tīklu sistēmu darbību;
Organizēt slimnīcas autotransporta darbu;
Ieviest un kontrolēt ES struktūrfondu projektus;
Plānot un koordinēt slimnīcas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu un izmantošanu;
Plānot un vadīt remontdarbus slimnīcā;
Piedalīties iepirkumu komisijas darbā, preču iegādes organizēšanā; definēt nepieciešamo preču tehniskās īpašības; izstrādāt tāmes, darba uzdevumus līdz saprātīgai detalizācijai, u.c.  
 

Prasības:
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tehniskajās nozarēs;
Darba pieredze saimnieciskajā darbā vai vadībā;
Pieredze ES struktūrfondu projektu ieviešanā, kontrolē; 
Prasmes iepirkumu veikšanā un/vai preču iegādes organizēšanā, t.sk., nepieciešamo preču tehnisko īpašību definēšanā, tāmju, darba uzdevumu izstrādāšanā līdz saprātīgai detalizācijai;
Iemaņas darbā ar Microsoft Office piedāvāto programmatūru (Word, Excel) un biroja tehniku pieredzējuša lietotāja līmenī;
Valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadīšanas prasmes. 
 

Darba režīms: Pilna amata vienība, normālais darba laiks.

 

VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu;

- datu apstrādes pārzinis ir VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca (kontaktinformācija: Alejas, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208);

- datu apstrādes pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba likuma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, personas dati tiks iznīcināti pēc trīs mēnešiem pēc personāla atlases pabeigšanas uz šo amatu.

 

Sīkāka informācija pa tālruni 65229448 (sekretāre)
      Atpakaļ