VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Aktualitātes
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


106257

Apsveikums starptautiskajā Māsu dienā
10.05.2019


Laba sirds ir visa sākums;
Laba sirds ir visa beigums;
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
                                          /Rainis/

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas valde sveic

mūsu slimnīcas māsas starptautiskajā Māsu dienā!

No sirds vēlam lai neizsīkst garīgā spēka avots,

māsas sirsnīgās rūpes, līdzcietība

un labestība pašaizliedzīgi darot savu darbu.
      Atpakaļ