VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Pacientiem
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Valsts apmaksātie pakalpojumi
·  Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis
·  Pacientu un apmeklētāju pieņemšanas laiki
·  Vides pieejamība
·  INFOGRAFIKA
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


PACIENTIEM

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
Darba režīms katru dienu no 00:00 – 24:00

Slimnīca veic ilgstošu psihiatrisko ārstēšanu stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma, ko apmaksā Nacionālais veselības dienests pamatojoties uz Līgumu par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.
Lai iestātos stacionārā nepieciešams ārsta nosūtījums, stacionēšana iespējama arī pēc pašas personas vēlēšanās, un personu apliecinošs dokuments.

 __________________________________________________________________________

INFORMĀCIJAI 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001

Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234