VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


ĒTIKAS KODEKSS

(aktualizēts ‎18‎.‎02‎.‎2020‎.‎ ‎17‎:‎31‎:‎51 )

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas, kuru ievērošanai jāsekmē iestādes darba kultūra, kā arī jāvairo sabiedrības uzticība Slimnīcai un garīgās veselības nozarei kopumā.

Ētikas kodeksā  noteiktie principi un normas ir saistošas visiem Slimnīcas darbiniekiem. Profesionālajā darbībā ikvienam darbiniekam ir jāievēro arī profesionālās darbības standarti un vērtības, kas noteiktas atsevišķos ētikas kodeksos.

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" ĒTIKAS KODEKSS skatīt šeit

 

DĀVANU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" skatīt šeit