VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


REKVIZĪTI 

(aktualizēts ‎08‎.‎09‎.‎2017‎.‎ ‎13‎:‎44‎:‎56 )

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”

Adrese:  Alejas, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208  
Tālrunis:  +371 65229448  

Fakss:  +371 65229484  

Mājas lapas adrese:  www.aknistespns.lv   

e-pasts:  aknistespns@apollo.lv

Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 5608-00007 

Vienotais reģistra Nr.  40003453643  
PVN reģistrācijas Nr.  LV40003453643

 

Pamatdarbības konts
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV92 TREL 9290 5500 0000 0

Pacientu personīgās naudas konts
Banka: AS SEB banka  
Bankas kods: UNLALV2X  
Konts: LV04 UNLA 0009 0044 6785 9

Saimnieciskās darbības konts
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 0009 0044 6725 7