VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


 
 
                                 

SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tika dibināta 1954.gadā ilgstoši garīgi slimojošu pacientu ārstēšanai. Sākotnēji slimnīcā bija paredzēta viena nodaļa ar 100 gultu vietām vīriešiem. Daudzu gadu gaitā, kopš slimnīca darbojas, tika uzbūvētas jaunas ēkas, atvērtas jaunas nodaļas gan  vīriešiem, gan sievietēm, kā arī palielinājies ārstēto pacientu skaits. 2020.gadā slimnīcā paredzētas 350 vietas mūsu sniegtā pakalpojuma lietotājiem. VSIA ,,Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” uz 2020.gada 1.septembri tika nodarbināti 314 darbinieki, no kuriem 7 ārsti, 69 ārstniecības un pacientu aprūpes personāla darbinieki (t.sk. ārstu palīgi un māsas), 77 ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāla darbinieki (t.sk. māsu palīgi), 63 sanitāri un 95 pārējie darbinieki (t.sk. administrācija un saimnieciskais personāls).   

Lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti, slimnīcā tiek celta personāla kvalifikācija, atbalstot kursu un konferenču apmeklēšanu, veicinot izglītības uzlabošanu. Pacientiem pēc nepieciešamības tiek organizētas konsultācijas pie citiem speciālistiem citās ārstniecības iestādēs Jēkabpilī, Ilūkstē, Daugavpilī un Rīgā. Tiek uzturēta pozitīva terapeitiskā vide, veikta ārstniecisko korpusu siltināšana un remonti,  ir uzcelta jauna ēka ar ārstniecisko nodaļu, jauna virtuves ēka un jauna katlu māja. Tiek pilnveidots pacientu psihosociālās rehabilitācijas darbs, kas tiek vērsts uz pacientu integrāciju sabiedrībā ar alternatīvās aprūpes elementu pielietošanu.

Mūsu slimnīcā ir trīs ārstnieciskie korpusi, kuros atrodas sešas nodaļas, no kurām divas nodaļas ir paredzētas sievietēm, bet četras nodaļas vīriešiem. Slimnīcai ir rentgena kabinets.

Slimnīcā pacientu vajadzībām darbojas bibliotēka un ir pieejams internets. Ir izveidots Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centrs, kurā pacienti var  radoši pavadīt brīvo laiku sociālo darbinieku uzraudzībā.

Slimnīca atrodas skaistā lauku dabas ainavā. Ap ārstnieciskajiem korpusiem ir iekopts slimnīcas parks ar īpašo reljefu, daudzām puķēm, košuma krūmiem, lapenēm un strūklaku, kas dod pozitīvas emocijas mūsu sniegtā pakalpojuma lietotājiem.