VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Iepirkumi - izsoles
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Iepirkumi Covid-19 ierobežošanai
·  Arhīvs 2015
·  Arhīvs 2014-2010
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


PUBLISKIE IEPIRKUMI, IZSOLES

(aktualizēts ‎06‎.‎08‎.‎2020‎.)

2020.GADA IZSOLES 

 Izsoles

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

 Dokumenti

 vieta

 datums, laiks

 VSIA"Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" zemesgabala Gārsenes pagastā "Alejas", ar kadastra apzīmējumu 56620010057 zemes nomas  izsole
 Administrācijas ēkā 28.05.2020. plkst.10.00

 27.05.2020. plkst.16.00

Nomnieks: Ainis Čāmāns

Līguma darbības termiņš:  01.06.2020-31.05.2025.

Izsolē piedāvātā pretendenta nomas maksa: EUR 46.10 (bez PVN) par vienu ha zemes nomas 

Pretendenta piedāvātā nomas maksa : EUR 184.40 (bez PVN) par četriem ha zemes nomas. 

Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnica"" nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas - Veikals, ar kadastra apzīmējumu 56620010057004 nomas tiesību izsole
 Administrācijas ēkā 06.08.2020. plkst.10.00

05.08.2020.plkst.16.00

Nomnieks: SIA "Deicis" 

Līguma darbības termiņš: 01.09.2020-31.08.2029.

Izsolē piedāvātā pretendenta nomas maksa: EUR 18.62 (bez PVN) par 1m² veikala telpas mēnesī.

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: EUR 1171.20 (bez PVN) par 62.9 m² veikala telpas mēnesī.

 Izsoles noteikumi

*********

2020.GADA IEPIRKUMI 

UZMANĪBU!!! no 01.01.2019. pircēja profils ir Valsts  reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Visa informācija par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 01.01.2019. tiek publicēta tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/292. VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” mājas lapā informācija netiks dublēta.  

Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42 000)

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

    "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 18.03.2020.31.03.2020. plkst.10.00  31.03.2020.

Iepirkums noslēgts

bez rezultātiem 

 

Nolikums

Jautājums un atbilde 

Atvēršanas protokols 

 **********************************************

2019.GADA IZSOLES 

 Izsoles

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

 Dokumenti

 vieta

 datums, laiks

 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošās automašinas  FORD TRANSIT izsole
 Administrācijas ēkā09.04.2019. plkst.11.00 līdz 08.04.2019.

 Izsoles noteikumi

Ziņojums 

*********

2019.GADA IEPIRKUMI 

Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

         "Pārtikas kartupeļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
14.02.2019. 25.02.2019. plkst.10.00 06.03.2019. Z/S "Cielavas" 

 no 01.04.2019.-

31.03.2020. 

 EUR 11520.00

Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 "1.ārstnieciskā korpusa atjaunošanas un pārbūves būvuzraudzība VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

15.03.2019.

22.03.2019. 

 02.04.2019.

 Nolikums

Projekts 

 Pārtraukts

  "1.ārstnieciskā korpusa atjaunošanas un pārbūves būvuzraudzība VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"
 22.03.2019. 02.04.2019. plkst.10.00 03.04.2019. SIA "BŪVREM"  EUR 9000.00

Nolikums 

Projekts 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 "Profesionālās barjeras tipa veļas mazgāšanas mašīnas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 05.07.2019. 17.07.2019. plkst.10.0018.07.2019.  SIA "Prolux" 4 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

 EUR

37 250.00

 Nolikums

 Atvēršanas protokols

Ziņojums 

Līgums 

 "Degvielas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 17.07.2019. 30.07.2019. plkst.10.00 02.08.2019. SIA "ASTARTE- NAFTA" no 10.09.2019- 09.09.2020. EUR 10371.76

Nolikums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 "Mīkstā inventāra piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 04.09.2019. 16.09.2019. plkst.10.00 16.09.2019.

 SIA "Olnis" uz daļu Nr.1un daļu Nr.3

SIA "Slinteks"  uz daļu Nr.2

 

 Daļa Nr.1 EUR 8075.00

Daļa Nr.2 EUR 2399.66

Daļa Nr.3 EUR 2160.00 

Nolikums

Protokols 

Ziņojums

Līgums daļai Nr.1 

Līgums daļai Nr.3 

Līgums daļai Nr.2 

********

ATKLĀTI KONKURSI

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

     Pārtikas produktu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" 2019.gadam 
 29.12.2018. 12.02.2019.22.02.2019.

 Daļa Nr.1 SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

Daļa Nr.2 SIA "Žabo"

Daļa Nr.3 SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.4 A/S Latgales piens

Daļa Nr.5 SIA "Sanitex"

Daļa Nr.6 SIA "Futurus Food"

Daļa Nr.7 A/S "Latvijas Maiznieks"

Daļa Nr.8 SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.9 SIA "Sanitex"

Daļa Nr.10 SIA "Sanitex"

Daļa Nr.11 SIA "Bajards"

Daļa Nr.12 A/S " Latgales piens" 

 20.03.2019.-19.03.2020.

 Daļa Nr.1 EUR 26742.00

Daļa Nr.2 EUR 5069.00

Daļa Nr.3 EUR 2137.50

Daļa Nr.4 EUR 56084.00 

Daļa Nr.5 EUR 2277.00

Daļa Nr.6 EUR 3740.00

Daļa Nr.7 EUR 22692.50

Daļa Nr.8 EUR 1299.60

Daļa Nr.9 EUR 3360.00

Daļa Nr.10 EUR 5550.00

Daļa Nr.11

EUR 10224.00

Daļa Nr.12 EUR 7200.00 

Nolikums

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5 

Pielikums Nr.6 

Jautājumi un atbildes 

Atvēršanas protokols 

Zinojums 

Līgums Daļai Nr.11

Līgums Daļai Nr.12 

Līgums Daļai Nr.4 

Līgums Daļai Nr.8 

Līgums Daļai Nr.3 

Līgums Daļai Nr.7 

Līgums Daļai Nr.1 

Līgums Daļai Nr.6 

Līgums Daļai Nr.10 

Līgums Daļai Nr.9 

Līgums Daļai Nr.2 

Līgums Daļai Nr.5 

       

- Būvdarbi (no EUR 170 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

     "Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 1.ārstnieciskā   korpusa atjaunošana un pārbūve"

 04.01.2019 20.03.201912.04.2019.  SIA "LC būve" 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma slēgšanas dienas

Nolikums

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7 

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Pielikums Nr.10 

Pielikums Nr.11 

Projekts 

Jautājumi un atbildes 

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes 

Atbilde durvis PDF 

Precizējumi 

Precizējumi_11_02_2019 

Precizējumi nolikumā 

Ziņojums 

 

********

______________________________________________________________________

2018.GADA IZSOLES

 

 Izsoles

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

 Dokumenti

 vieta

 datums, laiks

 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošās automašīnas VW Transporter izsole
 Administrācijas ēkā 31.01.2018. plkst.10.00 Līdz 31.01.2018.

Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 Meliorācijas grāvja attīrīšanas no kokiem un krūmiem mutiskā izsole
 Administrācijas ēkā 08.03.2018. plkst.10.00  līdz 07.03.2018. plkst.16.00

 Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 Šķeldotāja  (uzkarināmā šķeldotāja) un Smalcinātāja SM- 1100 izsoles
 Administrācijas ēkā

 10.07.2018.plkst.11.00 (šķeldotājam)

10.07.2018. plkst. 12.00  (smalcinātājam)

 līdz 05.07.2018. plkst.16.00

 Izsoles noteikumi

Ziņojums smalcinātājam

Ziņojums šķeldotājam 

 Smalcinātāja SM- 1100 izsole
 Administrācijas ēkā 30.07.2018. plkst.10.00 līdz 27.07.2018. plkst.16.00

 Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 Šķeldotāja (uzkarināmā šķeldotāja) izsole
 Administrācijas ēkā 30.11.2018. plkst.11.00 līdz 29.11.2018.plkst.16.00

 Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 *********

2018.GADA IEPIRKUMI 

Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42 000)

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

         "Vieglās automašīnas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
13.08.2018.  28.08.2018. plkst. 10.0028.08.2018.  Bez rezultātiem 

Nolikums

Jautājumi un atbildes 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

   "Vieglās automašīnas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 06.09.2018.27.09.2018. plkst.10.00 28.09.2018. SIA "Amserv Krasta"18.11.2018. 30 990.00

 Nolikums

Atvēršanas  protokols

Ziņojums 

Līgums 

 "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 04.12.2018. 17.12.2018. plkst. 10.00 21.12.2018. SIA "Sedumi"

 01.02.2019.-

31.01.2020. 

 12971.88

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums

Līgums 

       

*********

ATKLĀTI KONKURSI

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

       "Pārtikas produktu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"vajadzībām 2018.gadam"
 05.01.2018.12.02.2018. plkst. 11.00  05.03.2018.

 Daļa Nr.1 Svaiga gaļa, subprodukti

SIA "Sanitex" 

Daļa Nr.2 Putnu gaļa SIA "Sanitex" 

Daļa Nr.3 Olas Pārtrauc bez rezultātiem 

Daļa Nr.4 Piens un piena produkti

A/S "Latgales piens" 

Daļa Nr.5 Citi lauku sakņaugi

SIA "Sanitex" 

Daļa Nr.6 Sojas izstrādājumi

SIA "Futurus Food"

 Daļa Nr.7 Maize A/S "Latvijas Maiznieks"

Daļa Nr.8 Āboli SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.9 Kāposti SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.10 Bietes, burkāni SIA "Sanitex"

 Daļa Nr.11 Gaļas produkti un izstrādājumi SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

Daļa Nr.12 Siers SIA "Sanitex" 


 20.03.2018.-19.03.2019.

 Daļa Nr.1 EUR 32334.00

Daļa Nr.2 EUR 3348.00

Daļa Nr.4 EUR 56054.00

Daļa Nr.5 EUR 2270.00

Daļa Nr.6 EUR 3740.00 

Daļa Nr.7 EUR 13630.00

Daļa Nr.8 EUR 1846.80

Daļa Nr.9 EUR 2200.00 

Daļa Nr.10 EUR 5340.00

Daļa Nr.11 EUR 12873.20

Daļa Nr.12 EUR 7000.00 

Nolikums

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Pielikums Nr.5 

Pielikums Nr.6 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Ziņojums 

Līgums Daļai Nr.7 

Līgums Daļai Nr.6 

Līgums Daļai Nr.1 

Līgums Daļai Nr.2 

Līgums Daļai Nr.5 

Līgums Daļai Nr.12

Līgums Daļai Nr.4 

Līgums Daļai Nr.10 

Līgums Daļai Nr.11

Līgums daļai Nr.9 

Līgums Daļai Nr,8 

 
 
 

*********

 

PUBLISKIE IEPIRKUMI, IZSOLES

2017.GADA IZSOLES

 Izsoles

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

 Dokumenti

 vieta

 datums, laiks

 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā  traktora T-74 izsole
 Administrācijas ēkā

Jāiesniedz pieteikums līdz 04.09.2017. plkst.16.00

Traktora T-74 pārdošana notiek par brīvu cenu, nosakot, ka pieteikums par traktora T-74 pirkšanu iesniedzams slimnīcas administrācijas ēkā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā.

Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, tiks rīkota izsole 11.09.2017. plkst.10.00 

 Izsoles noteikumi
 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā šķeldotāja izsole
Administrācijas ēkā

 11.09.2017.

plkst.11.00 

 līdz 11.09.2017.

plkst.11.00 

Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 VSIA" Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā smalcinātāja SM-1100 izsole
 Administrācijas     ēkā

 11.09.2017. 

plkst.12.00 

 līdz 11.09.2017.

plkst.12.00 

 Izsoles noteikumi

Ziņojums 

 
    

*********

2017.GADA IEPIRKUMI 

Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā (sākot ar 01.03.2017.)

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

    "Vieglās automašīnas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 10.04.2017.26.04.17. pl. 10.00  27.04.2017. SIA "Amsery Krasta" 03.08.2017. 23884.30

 Nolikums

Jautājumi un atbildes 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

        "Gaļas produktu un izstrādājumu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
 26.06.2017. 10.07.17. pl.10.00 11.07.2017. SIA "Žabo"31.07.2018. 6229.88

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 "Svaigas gaļas un subproduktu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"
 09.08.2017. 22.08.2017. pkst.10.00 24.08.2017. SIA "Žabo" 10.09.2018 17428.00

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 "Degvielas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"vajadzībām""
 25.09.2017. 10.10.2017. plkst.10.00 11.10.2017. SIA " ASTARTE - NAFTA" 31.10.2019. 18285.50

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"vajadzībām"
 11.12.2017. 22.12.2017. plkst.10.00 09.01.2018. SIA "Sedumi" 11.01.2018-10.01.2019. 12164.58

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Līgums 

Ziņojums 

- Būvdarbu veikšana (no EUR 20 000 līdz EUR 170 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

    "VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" siltumtīklu pārbūve"
 05.04.2017. 20.04.2017. pl.10.00 27.04.2017SIA "Hektors"  02.08.2017. 86907.96

 Nolikums

Projekts 

Darba apjomi 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

       " Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 3.korpusa ventilācijas sistēmas pārbūve " 2.kārta
 08.08.2017.21.08.2017. pkst.10.00  29.09.2017. SIA " Hektors" 12.12.2017. 39397.52

 Nolikums

Tāme 

Apliecinājumu karte 

Skaidrojums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 
       

ATKLĀTI KONKURSI

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

       Šķeldas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām  
 29.11.2017. 27.12.2017. 16.01.2018. SIA "Warmy" 28.02.2019. 96 475.00

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 
 

 

**********

Iepirkumi PIL 8.2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017.)

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4 000 līdz EUR 42 000)

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena

(bez PVN) EUR

Dokumentācija 

        "Kartupeļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""  ID APNS-2017/1
 24.01.2017.06.02.2017. pl.10.00  07.02.2017. SIA "Kabuleti Fruit" 15.02.2017. - 14.02.2018. 8640.00

 Nolikums

Atvēršanas protokols 

Pielikums N.4

Ziņojums 

Līgums 

********** 

 

PUBLISKIE IEPIRKUMI, IZSOLES

2016.GADA IZSOLES

Izsoles Pieteikuma iesniegšanas termiņš Dokumentācija 
 vietadatums, laiks 
VSIA"Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā smalcinātāja SM - 1100 (stacionārais šķeldotājs) izsole
Administrācijas ēka  
26.04.2016. plkst.10:00
22.04.2016 plkst.16:00

Noteikumi 

Ziņojums 

VSIA"Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā šķeldotāja (uzkarināmā šķeldotāja) izsole 
 Administrācijas ēkā26.04.2016. plkst.11:00 22.04.2016 plkst.16:00 

Noteikumi 

Ziņojums 

VSIA"Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā traktora T-74 izsole 
Administrācijas ēkā 05.08.2016. plkst.10:00 02.08.2016  plkst.16:00

Noteikumi 

Ziņojums 

 
    

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2016.GADA IEPIRKUMI 

Iepirkumi līdz EUR 4 000

 

Iepirkumi PIL 8.2 panta kārtībā

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4 000 līdz EUR 42 000)

Paziņojuma
publikācijas datums IUB mājas lapā
Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš 
Lēmuma
pieņemšanas datums 

Līguma izpildītājs

Līguma
izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN)

Dokumentācija

"Mājas tekstilizstrādājumu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""  ID APNS-2016/1
15.02.2016.  01.03.2016. pl.10.00  03.03.2016.  SIA "Maggi"  29.04.2016.  5270.00 

Nolikums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

"Jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"" ID APNS-2016/2 
 14.03.2016.  30.03.2016. pl.10.00 07.04.2016.  SIA "Euro-Auto"  13.05.2016. 14355.00 

Nolikums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

"Žāvēšanas - gludināšanas ruļļa piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām" 
 16.09.2016.  10.10.2016. pl.10.00   Pārtraukts      Nolikums
"Žāvēšanas - gludināšanas ruļļa piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām"  
  22.09.2016.  10.10.2016. pl.10.00  12.10.2016.  SIA " PROF ROSTULS"    14525.00 

Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

 
           

 

- Būvdarbu veikšana (no EUR 14 000 līdz EUR 170 000)

Paziņojuma
publikācijas datums IUB mājas lapā
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņšLēmuma pieņemšanas datumsLīguma izpildītājs Līguma izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN)
Dokumentācija 
"Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 3.korpusa ventilācijas sistemas pārbūve" 1.kārta 
 31.05.2016.20.06.2016. pl.10.00 08.07.2016. SIA "Hektors"  06.09.2016.15868.72 

Nolikums 

Pielikums Nr.4  Tehniskā specifikācija - projekts 

Pilelikums Nr.5 Tehniskais piedāvājums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums

Līgums 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ATKLĀTI KONKURSI

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42 000)
 Paziņojuma publikācijas dtums IUB mājas lapā Piedāvājuma iesniegšanas termiņšLēmuma pieņemšanas datumsLīguma izpildītājs Līguma izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN)
Dokumentācija 
"Šķeldas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām" ID.Nr. APNS-2016/5
21.09.2016. 24.10.2016. plkst.10:00 27.10.2016. SIA "WARMY" 01.01.2017-31.12.2017. 63 240.00 

Nolikums

Atvēršanas protokols

Ziņojums

Līgums 

''Pārtikas produktu piegāde" VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām 2017.gadam ID.Nr.APNS-2016/7  
10.11.2016. 

09.12.2016. 

plkst.10:00 

24.01.2017. 

Daļa Nr.1 Svaiga gaļa, subprodukti - SIA "Bajards"

Daļa Nr.2 Putnu gaļa un tās izstrādājumi - SIA "Forevers"

Daļa Nr.3 Olas - SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.4 Piens un piena produkti - A/S Latgales piens

Daļa Nr.5 Citi lauku sakņaugi - SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.7 Maize- SIA "Dona"

Daļa Nr.8 Āboli - SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.9 Kāposti - Z/S "Medīlas"

Daļa Nr.10 Bietes, burkāni - SIA "Kabuleti Fruit"

Daļa Nr.11 Gaļas produkti un izstrādājumi - SIA "Bajards" 

Daļa Nr.6 Sojas izstrādājumi- pārtraukta 

01.03.2017.-28.02.2018. 

Daļa Nr.1 EUR 28156.00

Daļa nr.2 EUR 4858.50

Daļa Nr.3 EUR 4392.40

Daļa Nr.4

EUR 56290.50

Daļa Nr.5

EUR 2108.00

Daļa Nr.7

EUR 15233.00

Daļa Nr.8 Āboli

EUR 1132.20

Daļa Nr.9

EUR 1900.00

Daļa Nr.10

EUR 3645.00

Daļa Nr.11

EUR 8305.00 

Nolikums

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Ziņojums daļai Nr.6 

Līgums daļai Nr.1 

Līgums Daļai Nr.11 

Līgums Dalai Nr.3 

Līgums Daļai Nr.5 

Līgums Daļai Nr.8 

Līgums Daļai Nr.10 

Līgums daļai Nr.12 

Līgums Daļai Nr.2 

Līgums Daļai Nr.7 

Līgums Daļai Nr.4 

Līgums Daļai Nr.9 

 

- Būvdarbu veikšana (no EUR 170 000)

 Paziņojuma publikācijas dtums IUB mājas lapāPiedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs Līguma izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN) 
Dokumentācija