VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Iepirkumi - izsoles
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Iepirkumi Covid-19 ierobežošanai
·  Arhīvs 2015
·  Arhīvs 2014-2010
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
dpns@dpns.gov.lv


PUBLISKIE IEPIRKUMI, IZSOLES

2015.GADA IZSOLES

Izsoles  Pieteikuma iesniegšanas termiņš  Dokumentācija 
 vieta datums, laiks 
VSIA"Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" zemesgabala Gārsenes pagastā "Alejas",
ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0057 zemes nomas tiesību izsole  
Administrācijas ēkā
27.05.2015.
plkst.10:00 
25.05.2015.
plkst.16:00 

Noteikumi 

Ziņojums 

VSIA" Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošās automašīnas Toyota Hiace izsole 
Administrācijas ēka 03.08.2015. plkst.10:00 30.07.2015. plkst.16:00

Noteikumi 

Ziņojums

VSIA" Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā smalcinātāja SM - 1100 (stacionārais šķeldotājs) izsole 

Administrācijas ēka 

22.12.2015. plkst.10:00  18.12.2015. plkst.16:00 

Noteikumi 

Ziņojums 

VSIA" Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā šķeldotāja (uzkarināmā šķeldotāja) izsole 

Administrācijas ēka

 

22.12.2015. plkst.11:00 

18.12.2015.plkst.16:00 

Noteikumi 

Ziņojums 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" īpašumā esošā universālā iekrāvēja (kausa) izsole 

Administrācijas ēka

22.12.2015. plkst.12:00  18.12.2015. plkst.16:00 

Noteikumi 

Ziņojums 

 
       
 
.  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2015.GADA IEPIRKUMI 

Iepirkumi līdz EUR 4 000

 

Iepirkumi PIL 8.2 panta kārtībā

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4 000 līdz EUR 42 000)

Paziņojuma
publikācijas datums IUB mājas lapā
Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš 
Lēmuma
pieņemšanas datums 

Līguma izpildītājs

Līguma
izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN)

Dokumentācija

Nr.APNS - 2015/1 "Kartupeļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""
21.05.2015.    03.06.2015.   

05.06.2015.

Z/S "Rītausmas"   

15.06.2015.-15.12.2016.   

10 508.00   

Nolikums  

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

ID.Nr. APNS- 2015/3 "Degvielas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām"  
 05.10.2015.

16.10.2015.

pl. 10:00 

 16.10.2015. SIA "ASTARTE-NAFTA" 01.11.2015. - 31.10.2017.  18 547.00

Nolikums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums

ID Nr. APNS-2015/5 "Medikamentu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām" 
20.10.2015.  03.11.2015. pl.10:00   Pārtraukts   

Nolikums 

Pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3

 Atvēršanas protokols

Ziņojums 

ID Nr. APNS-2015/6 "Medikamentu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"vajadzībām"" 
 05.11.2015.  16.11.2015. pl.10.00 25.11.2015. 

SIA "Magnum Medical"

SIA "Saules aptieka" 

01.01.2016-31.12.2016. 

5290.45

1895.40 

Nolikums 

Pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3 

Atvēršanas protokols 

Pielikums Nr.2 

Ziņojums 

Līgums 

Līgums 

ID Nr.APNS-2015/7 "Mīkstā inventāra piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"vajadzībām" 
10.11.2015.   24.11.2015. pl.10.00 14.12.2015. 

SIA"Lazurīts S"

SIA "Maggi" 

01.01.2016.-31.03.2016. 

01.01.2016.-29.02.2016. 

Daļa Nr.1

bez rezultātiem 

Daļa Nr.2

6078.75

Daļa Nr.3

1237.50 

Nolikums 

Atvēršanas protokols

Ziņojums 

Līgums daļai Nr.3 

Līgums Daļai Nr.2 

 


       

 

- Būvdarbu veikšana (no EUR 14 000 līdz EUR 170 000)

Paziņojuma
publikācijas datums IUB mājas lapā
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs  Līguma izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN)
Dokumentācija 
 
             

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ATKLĀTI KONKURSI

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42 000)
 Paziņojuma publikācijas dtums IUB mājas lapā  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs  Līguma izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN)
Dokumentācija 
Nr.APNS - 2015/2 ''Škeldas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām" 
05.08.2015.  07.09.2015.  19.10.2015.  SIA"WARMY"  09.11.2015-08.11.2016.  74 375.00 

Nolikums 

Atvēršanas protokols 

Ziņojums 

Līgums 

Nr.APNS - 2015/4 "Pārtikas produktu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģuskā slimnīca" vajadzībām 2016.gadam" 
28.10.2015.  09.12.2015. 

11.01.2016.

Daļa Nr.1 SIA "Bajards" par summu EUR 26 470.00

Daļa Nr.2 SIA "Žabo" par summu

EUR 5623.50

Daļa Nr.3 SIA "Kabuleti Fruit" par summu EUR 4740.00

Daļa Nr.4 SIA "Valks" par summu EUR 45 375.00

Daļa Nr.6 SIA "Kabuleti Fruit"par summu EUR 2601.50

Daļa Nr.7 SIA "Kabuleti Fruit" par summu EUR 1809.00

Daļa Nr.8 SIA "Futurus Food" par summu EUR 2988.00

Daļa Nr.9 A/S "Latvijas Maiznieks"par summu EUR  12 859.00

Daļa Nr.10 SIA "Kabuleti Fruit" par summu EUR 1193.40

Daļa Nr.11 SIA "Valks" par summu EUR 2400.00

Daļa Nr.12 SIA "Kabuleti Fruit" par summu EUR 4153.00

Daļa Nr.13 SIA ''Žabo" par summu EUR 8331.50

Daļa Nr.14 SIA "Valks" par summu EUR 5400.00 

Daļa Nr.5 SIA "Laki Fruit" par summu EUR 6288.20 

Daļai Nr.5 pieņemts lēmums

17.02.2016.  

01.03.2016.-28.02.2017. 

Daļa Nr.1

EUR 26 470.00 

Daļa Nr.2

EUR 5623.50

Daļa Nr.3

EUR 4740.00

Daļa Nr.4

EUR 45 375.00 

Daļa Nr.6

EUR 2601.50

Daļa Nr.7

EUR 1809.00

Daļa Nr.8

EUR 2988.00

Daļa Nr.9

EUR 12 859.00 

Daļa Nr.10

EUR 1193.40

Daļa Nr.11

EUR 2400.00

Daļa Nr.12

EUR 4153.00

Daļa Nr.13

EUR 8331.50 

Daļa Nr.14

EUR 5400.00 

Daļa Nr.5

EUR 6288.20 

Nolikums 

Atvēršanas protokols

Ziņojums 

Ziņojums Daļai Nr.5 

Līgums Daļai Nr.13 

Līgums Daļai Nr.9 

Līgums Daļai Nr.8 

Līgums Daļai Nr.2 

Līgums Daļai Nr.1 

Līgums Daļai Nr.4 

Līgums Daļai Nr.14 

Līgums Daļai Nr.11 

Līgums Daļai Nr.7 

Līgums  Daļai Nr.6 

Līgums Daļai Nr.10 

Līgums Daļai Nr.12 

Līgums Daļai Nr.3 

Līgums daļai Nr.5 

 
             

 

- Būvdarbu veikšana (no EUR 170 000)

 Paziņojuma publikācijas dtums IUB mājas lapā Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  Lēmuma pieņemšanas datums  Līguma izpildītājs  Līguma izpildes termiņš 
Līgumcena
(bez PVN) 
Dokumentācija