VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
·  Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
·  Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS PUBLISKOŠANAS POLITIKU

(aktualizēts ‎01‎.‎04‎.‎2020‎.)

 Likumā noteiktā publiskojamā informācija

Publiskošanas

biežums 

 Informāciju saturošs dokuments

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi pastāvīgiVispārējie stratēģiskie mērķi
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem pastāvīgiZiņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 1 x gadāKapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā  1 x gadā Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu 1 x gadāInformācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1 x gadāInformācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu 1 x gadāAtalgojuma politikas principi
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadāKapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Kapitālsabiedrības izstrādātie zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati par 3, 6 un 9 mēnešiem un gada pārskati
 1 x pārskata periodā
(2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām) 
(3, 6, 9 un 12 (gada) mēnešos)
Operatīvie finanšu pārskati, kas satur Operatīvo bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu, Naudas plūsmu.
Starpperiodu vadības ziņojumi
1 x pārskata periodā
(2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)
(3, 6, 9 un 12 (gada) mēnešos)
Starpperiodu vadības ziņojumi
Paziņojums par vadības atbildību pastāvīgiPaziņojums par vadības atbildību
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
 1 x gadā
(5 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām) 
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
Informācija par īpašuma struktūru pastāvīgiInformācija par īpašuma struktūru
Informācija par organizatorisko struktūru  pastāvīgiInformācija par organizatorisko struktūru
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem pastāvīgiInformācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem un izsolēm pastāvīgiIepirkumi - izsoles
Informācija par kapitālsabiedrības valdi pastāvīgi

Valde

Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību pastāvīgi
Valdes reglaments
Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem pastāvīgiKapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 
Kapitālsabiedrības statūti pastāvīgiStatūti

Par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona ir valdes priekšsēdētāja Ilga Ģile.