VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
·  Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
·  Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMU

(aktualizēts ‎01‎.‎04‎.‎2020‎.‎ ‎18‎:‎59‎:‎16)

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtais valsts budžeta finansējums 2019.gadā 

 Nr.p.k.

 Nosaukums

2019.gads

EUR

 1.

Ieņēmumi no ārstniecisko pakalpojumu sniegšanas (stacionārs)

4 821 095

 

 KOPĀ:

4 821 095

 

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtais valsts budžeta finansējums 2018.gadā 

 Nr.p.k.

 Nosaukums

2018.gads

EUR 

1.

Ieņēmumi no ārstniecisko pakalpojumu sniegšanas (stacionārs)

4 039 437

 

 KOPĀ:

4 039 437

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtais valsts budžeta finansējums 2017.gadā 

 Nr.p.k.

 Nosaukums

2017.gads

EUR

 1.

Ieņēmumi no ārstniecisko pakalpojumu sniegšanas (stacionārs)

1 953 332

 2.

Pacientu iemaksu kompensācija par atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām

1 441 570

 3.

Valsts ārstniecības iestāžu nodarbināto darba samaksas pieauguma nodrošināšana

103 794

 4.

Pagarinātā normālā darba laika apmaksas ārstniecības personām nodrošināšana

4 491

 

 KOPĀ:

3 503 187

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtais valsts budžeta finansējums 2016.gadā

 Nr.p.k.

 Nosaukums

2016.gads

EUR

 1.

Ieņēmumi no ārstniecisko pakalpojumu sniegšanas (stacionārs)

1 866 358

 2.

Pacientu iemaksu kompensācija par atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām

1 446 464

 3.

Valsts ārstniecības iestāžu nodarbināto darba samaksas pieauguma nodrošināšana

102 577

 4.

Maksājums valsts galvotā aizdevuma saistību atmaksai

187 306

 

 KOPĀ:

3 602 705

   

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtais valsts budžeta finansējums 2015.gadā

 Nr.p.k.

 Nosaukums

2015.gads

EUR

 1.

Ieņēmumi no ārstniecisko pakalpojumu sniegšanas (stacionārs)

1 866 358

 2.

Pacientu iemaksu kompensācija par atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām

1 451 131

 3.

Maksājums valsts galvotā aizdevuma saistību atmaksai

96 128

 

 KOPĀ:

3 413 617

 

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" saņemtais valsts budžeta finansējums 2014.gadā

 Nr.p.k.

 Nosaukums

2014.gads

EUR

 1.

Ieņēmumi no ārstniecisko pakalpojumu sniegšanas (stacionārs)

 1 238 808

 2.

Pacientu iemaksu kompensācija par atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām

 1 958 051

 3.

Vienreizējs maksājums infrastruktūras uzturēšanas deficīta segšanai

 28 541

 

 KOPĀ:

 3 225 400