VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
·  Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
·  Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


INFORMĀCIJA PAR VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU

(aktualizēts ‎18‎.‎03‎.‎2020‎.‎ ‎13‎:‎41‎:‎12)

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2019.gadā skatīt šeit...  

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2018.gadā skatīt šeit...  

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2017.gadā skatīt šeit...

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2016.gadā skatīt šeit...

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts budžeta finansējuma izlietojums 2015.gadā skatīt šeit...