VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
·  Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
·  Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
dpns@dpns.gov.lv


Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

(aktualizēts ‎08‎.‎12‎.‎2020‎.‎ ‎14‎:‎39‎:‎44)

2020.gads 

Nr.p.k.

Dalībnieku sapulces veids 

Protokols

numurs

datums

skatīt dokumentu

1

Ārkārtas dalībnieku sapulce01-27.2.12/114.02.2020.skatīt šeit...

2

Ārkārtas dalībnieku sapulce 01-27.2.12/212.03.2020. skatīt šeit...

3

Ārkārtas dalībnieku sapulce 01-27.2.12/3  26.03.2020.skatīt šeit... 

4

Kārtējā dalībnieku sapulce

01-27.2.12/2020/4

03.06.2020. skatīt šeit... 

5

Ārkārtas dalībnieku sapulce01-27.2.12/518.08.2020. skatīt šeit...

 6

Ārkārtas dalībnieku sapulce01-27.2.12/6

30.10.2020.

skatīt šeit...

 7

Ārkārtas dalībnieku sapulce01-27.2.12/712.11.2020.  skatīt šeit...