VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
·  Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
·  Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBU BUDŽETĀ

(aktualizēts ‎02‎.‎04‎.‎2020‎.‎ ‎14‎:‎06‎:‎37)

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019.gadā

 Nr.p.k.

 Nodokļu, nodevu nosaukums

Samaksāts

2019.gadā

EUR

 1.

 Pievienotās vērtības nodoklis

103 855

 2.

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1 022 330

 3.

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

429 044

 4.

 Nekustamā īpašuma nodoklis

236

 5.

 Dabas resursu nodoklis

 1 250

 6.

 Uzņēmējdarbības riska nodeva

1 352

 7.

 Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis

348

 8.

 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

307

 

 KOPĀ:

1 558 722

 

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018.gadā 

 Nr.p.k.

 Nodokļu, nodevu nosaukums

Samaksāts

2018.gadā

EUR 

1.

Pievienotās vērtības nodoklis

24 283

 2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

811 207

 3.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

330 056

4.

 Nekustamā īpašuma nodoklis

237

 5.

Dabas resursu nodoklis

 1 300

 6.

Uzņēmējdarbības riska nodeva

1 316

 7.

 Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis

1 769

 8.

 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

535

 

KOPĀ:

1 170 703

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017.gadā

 Nr.p.k.

 Nodokļu, nodevu nosaukums

Samaksāts

2017.gadā

EUR

 1.

 Pievienotās vērtības nodoklis

45 729

 2.

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

653 446

 3.

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

322 316

 4.

 Nekustamā īpašuma nodoklis

243

 5.

 Dabas resursu nodoklis

 956

 6.

 Uzņēmējdarbības riska nodeva

1 193

 7.

 Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis

348

 8.

 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

287

 

 KOPĀ:

1 024 518

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2016.gadā

 Nr.p.k.

 Nodokļu, nodevu nosaukums

Samaksāts

2016.gadā

EUR

 1.

 Pievienotās vērtības nodoklis

26 288

 2.

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

677 616

 3.

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

322 035

 4.

 Nekustamā īpašuma nodoklis

242

 5.

 Dabas resursu nodoklis

 893

 6.

 Uzņēmējdarbības riska nodeva

1 283

 7.

 Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis

1 146

 8.

 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

464

 

 KOPĀ:

1 029 967

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2015.gadā

 Nr.p.k.

 Nodokļu, nodevu nosaukums

Samaksāts

2015.gadā

EUR

 1.

 Pievienotās vērtības nodoklis

8 130

 2.

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

635 030

 3.

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 294 637

 4.

 Nekustamā īpašuma nodoklis

 220

 5.

 Dabas resursu nodoklis

 2 767

 6.

 Uzņēmējdarbības riska nodeva

1 259

 7.

 Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis

 1 665

 8.

 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

 717

 

 KOPĀ:

 944 425

 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2014.gadā

 Nr.p.k.

 Nodokļu, nodevu nosaukums

Samaksāts

2014.gadā

EUR

 1.

 Pievienotās vērtības nodoklis

40 514

 2.

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 587 661

 3.

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 270 993

 4.

 Nekustamā īpašuma nodoklis

 222

 5.

 Dabas resursu nodoklis

 1 241

 6.

 Uzņēmējdarbības riska nodeva

 1 257

 

 KOPĀ:

 901 888